Individuals — All

Surnames
Surname Individuals
Anderson
3
Andrijauskas
Andrijauskienė
2
1
3
Antonevičiutė
1
Balbata
7
Balbata
1
Baltmiškytė
1
Baubinas
6
Bačinskaitė
1
Benikauskaitė
Benikauskas
Benikauskienė
1
1
1
3
Bernotas
Bernotienė
1
1
2
Bielskienė
Bielskis
1
1
2
Borumaitė
Borumas
Borumienė
1
1
1
3
Boyes
2
Briedienė
Briedis
Briedytė
2
4
1
7
Buckley
1
Budreckaitė
Budreckienė
Budreckis
Budreckytė
1
3
6
5
15
Butrimaitė
Butrimas
1
1
2
Bytautaitė
1
Conisbee
2
Conroy
1
Dapkutė
1
Daumantas
1
Daškevičienė
Daškevičius
1
2
3
Deveikis
1
Devine
1
Didžgalvienė
Didžgalvis
1
3
4
Domarkaitė
1
Drakšaitė
Drakšas
Drakšienė
2
1
1
4
Dubinskaitė
Dubinskas
Dubinskienė
3
1
1
5
Galdikaitė
Galdikas
Galdikienė
1
2
1
4
Galinskas
Galinskienė
Galinskytė
5
5
3
13
Garšva
Garšvaitė
Garšvienė
3
2
2
7
Garšvaitė-Reimerienė
Reimeris
1
2
3
Gasiliūnaitė
1
Gečaitė
Gečas
Gečienė
1
2
1
4
Girčys
2
Godliauskaitė
1
Gricienė
Gricius
Griciūtė
2
3
5
10
Griškinaitė
1
Gumbelevičiūtė
1
Hawkins
4
Jakubauskas
Jakubauskienė
2
1
3
Jakus
1
Janconaitė
1
Jankauskaitė
Jankauskas
Jankauskienė
10
17
12
39
Janssen
7
Jančiukienė
1
Jasaitė
1
Jokšaitė
Jokšas
Jokšienė
3
1
1
5
Jonauskaitė
Jonauskas
Jonauskienė
1
1
1
3
Joneckytė
1
Jonušaitė
Jonušas
Jonušienė
3
1
1
5
Juodeikienė
Juodeikis
1
3
4
Juozapaitytė
1
Jurkaitienė
Jurkaitis
Jurkaitytė
1
2
5
8
Jurčiutė
1
Juškauskaitė
Juškauskas
Juškauskienė
1
5
1
7
Kaminskaitė
1
Kasmauskaitė
1
Kaunaitė
Kaunas
Kaunienė
3
4
3
10
Kazilevičiūtė
1
Kazėnaitė
Kazėnas
3
4
7
Kažėnienė
1
Keeton
1
Kellett
4
Kembrytė
Kembrė
4
4
8
Ketvirtienė
Ketvirtis
1
1
2
Klevaitė
1
Klimas
Klimienė
2
1
3
Krapas
Krapienė
1
1
2
Kregždaitė
1
Krivickaitė
Krivickas
Krivickienė
13
17
11
41
Krukonienė
1
Kruopienė
Kruopis
Kruopytė
1
1
1
3
Krutulienė
Krutulys
Krutulytė
1
1
1
3
Kubilienė
Kubilius
Kubiliutė
1
1
1
3
Kudulytė
1
Kurmytė
1
Kučinskaitė
1
Labžentienė
Labžentis
Labžentytė
Labžentė
24
38
20
1
83
Laucienė
1
Laukytė
1
Leščiauskas
2
Liaudanskaitė
1
Lukšaitė
1
Mackevičienė
Mackevičius
1
2
3
Malžinskaitė
Malžinskas
Malžinskienė
8
21
9
38
Mankutė
1
Matthews
1
Mačiulaitytė
1
Mažonienė
Mažonis
1
3
4
Mickevičienė
Mickevičius
Mickevičiutė
2
5
4
11
Mickutė
1
Misevičienė
Misevičius
Misevičiūtė
1
2
2
5
Morison
1
Narmontaitė
1
Navardauskai
Navardauskaitė
Navardauskas
Navardauskienė
1
3
2
2
8
Neveckytė
1
Palubinskaitė
1
Pankevičienė
Pankevičius
Pankevičiūtė
1
1
2
4
Pačinskas
1
Petkutė
1
Petrauskaitė
Petrauskas
Petrauskienė
1
2
2
5
Petrutienė
Petrutis
Petrutytė
1
1
2
4
Petrušin
Petrušina
1
3
4
Petzold
2
Raudonienė
1
Riauka
Riaukaitė
Riaukienė
2
2
1
5
Rimeikytė
1
Rimkienė
Rimkus
1
1
2
Rojienė
Rojus
Rojutė
1
2
1
4
Rotautaitė
1
Ružkytė
1
Ryan
3
Sadauskaitė
1
Sanega
1
Siminavičienė
Siminavičius
Siminavičiūtė
1
1
1
3
Simonavičienė
Simonavičius
1
2
3
Sipavičiutė
1
Skarulskienė
Skarulskis
Skarulskytė
1
2
1
4
Skiudulaitė
Skiudulas
Skiudulienė
1
1
1
3
Skrimskytė
1
Slausglvytė
1
Sližienė
Sližys
Sližytė
1
8
1
10
Smelstorienė
Smelstorius
Smelstorytė
1
2
1
4
Snetkovas
Snetkovienė
1
1
2
Sodienė
Sodys
Sodytė
5
9
6
20
Stanevičius
Stanevičiutė
6
2
8
Stanulienė
Stanulis
Stanulytė
1
1
1
3
Stapulionytė
1
Statkus
1
Tamašauskaitė
Tamašauskas
Tamašauskienė
1
12
2
15
Tamošaitienė
Tamošaitis
Tamošaitytė
1
2
1
4
Tinterienė
Tinteris
Tinterytė
1
1
1
3
Tsigaras
1
Tverionaitė
1
Umbrasaitė
1
Urnikienė
Urnikis
Urnikytė
1
1
1
3
Uskienė
1
Uskis
2
Vaičiakauskytė
1
Valužienė
Valužis
Valužytė
1
1
1
3
Vasaris
1
Vasiliauskaitė
1
Vasiliūtė
1
Venckūnaitė
1
Viešniauskaitė
1
Vilimavičius
1
Volkaitė
1
Voronko
Voronkovienė
3
1
4
Voronko
1
Vylytė
1
Zakrasas
Zakrasienė
1
1
2
Zamalytė
1
Zujava
7
Čekutytė
1
Černiauskaitė
Černiauskas
Černiauskienė
1
1
1
3
Čiuželytė
1
Šakinytė
1
Šarkauskaitė
1
Šerkšnas
Šerkšniūtė
Šerkšnytė
2
3
1
6
Šeškaitė
Šeškas
Šeškienė
Šeškus
3
2
1
1
7
Šideikienė
Šideikis
Šideikytė
9
18
6
33
Šimkus
1
Šleinius
1
Šniaukštaitė
Šniaukštas
Šniaukštienė
3
1
1
5
Špakauskienė
1
Štombergaitė
1
Šurnskytė
1
Žagrakalytė
1
Žerlytė
1
Žilienė
Žilys
1
1
2
Žiliukaitė
1
Žutautaitė
Žutautas
Žutautienė
1
2
1
4