Families — All

Surnames
Surname Spouses
Anderson
3
Andrijauskas
1
Antonevičiutė
1
Balbata
3
Balbata
1
Baltmiškytė
1
Baubinas
4
Bačinskaitė
1
Bernotas
1
Bielskis
1
Borumas
1
Boyes
1
Briedis
Briedytė
2
1
3
Budreckaitė
Budreckis
Budreckytė
1
3
4
8
Butrimaitė
Butrimas
1
1
2
Bytautaitė
1
Conisbee
1
Dapkutė
1
Daumantas
1
Daškevičius
1
Didžgalvis
1
Domarkaitė
1
Drakšas
1
Dubinskaitė
Dubinskas
2
1
3
Galdikas
1
Galinskas
Galinskytė
5
3
8
Garšva
Garšvaitė
2
2
4
Gasiliūnaitė
1
Gečas
1
Girčys
2
Godliauskaitė
1
Gricius
Griciūtė
2
7
9
Griškinaitė
1
Gumbelevičiūtė
1
Hawkins
1
Jakubauskas
1
Janconaitė
1
Jankauskaitė
Jankauskas
7
15
22
Janssen
1
Jasaitė
1
Jokšaitė
Jokšas
3
1
4
Jonauskas
1
Joneckytė
1
Jonušaitė
Jonušas
1
1
2
Juodeikis
1
Juozapaitytė
1
Jurkaitis
Jurkaitytė
1
1
2
Jurčiutė
1
Juškauskaitė
Juškauskas
1
1
2
Kaminskaitė
1
Kasmauskaitė
1
Kaunaitė
Kaunas
2
3
5
Kazilevičiūtė
1
Kazėnaitė
Kazėnas
2
1
3
Keeton
1
Kellett
4
Kembrytė
Kembrė
4
2
6
Ketvirtis
1
Klevaitė
1
Klimas
1
Krapas
1
Kregždaitė
1
Krivickaitė
Krivickas
2
12
14
Kruopis
Kruopytė
1
1
2
Krutulys
1
Kubilius
1
Kudulytė
1
Kurmytė
1
Kučinskaitė
1
Labžentis
Labžentytė
27
13
40
Laukytė
2
Leščiauskas
1
Liaudanskaitė
1
Lukšaitė
1
Mackevičius
1
Malžinskaitė
Malžinskas
7
10
17
Mankutė
1
Matthews
1
Mačiulaitytė
1
Mažonis
1
Mickevičius
2
Mickutė
1
Misevičius
1
Narmontaitė
1
Navardauskai
Navardauskaitė
Navardauskas
1
2
1
4
Neveckytė
1
Palubinskaitė
1
Pankevičius
1
Petkutė
1
Petrauskaitė
Petrauskas
1
2
3
Petrutis
Petrutytė
1
1
2
Petrušin
1
Petzold
2
Reimeris
1
Riauka
Riaukaitė
1
2
3
Rimeikytė
1
Rimkus
1
Rojus
1
Rotautaitė
1
Ružkytė
1
Ryan
1
Sadauskaitė
1
Siminavičius
1
Simonavičius
1
Sipavičiutė
1
Skarulskis
1
Skiudulas
1
Skrimskytė
1
Slausglvytė
1
Sližys
7
Smelstorius
1
Snetkovas
1
Sodys
Sodytė
7
5
12
Stanevičius
Stanevičiutė
4
1
5
Stanulis
Stanulytė
1
1
2
Stapulionytė
1
Tamašauskaitė
Tamašauskas
2
8
10
Tamošaitis
1
Tinteris
Tinterytė
1
1
2
Tsigaras
1
Tverionaitė
1
Umbrasaitė
1
Urnikienė
Urnikis
1
1
2
Uskis
1
Vaičiakauskytė
1
Valužis
Valužytė
1
1
2
Vasiliauskaitė
1
Vasiliūtė
2
Venckūnaitė
1
Viešniauskaitė
1
Volkaitė
1
Voronko
5
Vylytė
1
Zakrasas
1
Zamalytė
1
Zujava
3
Čekutytė
1
Černiauskaitė
Černiauskas
1
1
2
Čiuželytė
1
Šakinytė
1
Šarkauskaitė
1
Šerkšnas
Šerkšnytė
1
1
2
Šeškaitė
Šeškas
Šeškus
3
1
1
5
Šideikis
Šideikytė
10
4
14
Šleinius
1
Šniaukštaitė
Šniaukštas
1
1
2
Štombergaitė
1
Šurnskytė
1
Žagrakalytė
1
Žerlytė
1
Žiliukaitė
1
Žilys
1
Žutautas
1