Individuals — All

Surnames
Surname Individuals
Anderson
2
Andrijauskas
2
Antonevičiutė
1
Balbata
5
Balbata
1
Baltmiškytė
1
Baubinas
5
Bačinskaitė
1
Benikauskaitė
Benikauskas
1
1
2
Bernotas
1
Bielskis
1
Borumaitė
Borumas
1
1
2
Boyes
2
Briedis
Briedytė
4
1
5
Buckley
1
Budreckaitė
Budreckis
Budreckytė
1
6
5
12
Butrimaitė
Butrimas
1
1
2
Bytautaitė
1
Conisbee
1
Conroy
1
Dapkutė
1
Daumantas
1
Daškevičius
2
Deveikis
1
Devine
1
Didžgalvis
3
Domarkaitė
1
Drakšaitė
Drakšas
2
1
3
Dubinskaitė
Dubinskas
3
1
4
Galdikaitė
Galdikas
1
2
3
Galinskas
Galinskytė
5
3
8
Garšva
Garšvaitė
3
2
5
Gasiliūnaitė
1
Gečaitė
Gečas
1
2
3
Girčys
2
Godliauskaitė
1
Gricius
Griciūtė
3
5
8
Griškinaitė
1
Gumbelevičiūtė
1
Hawkins
3
Jakubauskas
2
Jakus
1
Janconaitė
1
Jankauskaitė
Jankauskas
10
17
27
Janssen
6
Jasaitė
1
Jokšaitė
Jokšas
3
1
4
Jonauskaitė
Jonauskas
1
1
2
Joneckytė
1
Jonušaitė
Jonušas
3
1
4
Juodeikis
3
Juozapaitytė
1
Jurkaitis
Jurkaitytė
2
5
7
Jurčiutė
1
Juškauskaitė
Juškauskas
1
5
6
Kaminskaitė
1
Kasmauskaitė
1
Kaunaitė
Kaunas
3
4
7
Kazilevičiūtė
1
Kazėnaitė
Kazėnas
3
4
7
Keeton
1
Kellett
2
Kembrytė
Kembrė
4
4
8
Ketvirtis
1
Klevaitė
1
Klimas
2
Krapas
1
Kregždaitė
1
Krivickaitė
Krivickas
13
16
29
Kruopis
Kruopytė
1
1
2
Krutulys
Krutulytė
1
1
2
Kubilius
Kubiliutė
1
1
2
Kudulytė
1
Kurmytė
1
Kučinskaitė
1
Labžentis
Labžentytė
38
20
58
Laukytė
1
Leščiauskas
2
Liaudanskaitė
1
Lukšaitė
1
Mackevičius
2
Malžinskaitė
Malžinskas
8
20
28
Mankutė
1
Matthews
1
Mačiulaitytė
1
Mažonis
3
Mickevičius
Mickevičiutė
5
4
9
Mickutė
1
Misevičius
Misevičiūtė
2
2
4
Narmontaitė
1
Navardauskai
Navardauskaitė
Navardauskas
1
3
2
6
Neveckytė
1
Palubinskaitė
1
Pankevičius
Pankevičiūtė
1
2
3
Pačinskas
1
Petkutė
1
Petrauskaitė
Petrauskas
1
2
3
Petrutis
Petrutytė
1
2
3
Petrušin
Petrušina
1
2
3
Petzold
2
Reimeris
2
Riauka
Riaukaitė
2
2
4
Rimeikytė
1
Rimkus
1
Rojus
Rojutė
2
1
3
Rotautaitė
1
Ružkytė
1
Ryan
2
Sadauskaitė
1
Siminavičius
Siminavičiūtė
1
1
2
Simonavičius
2
Sipavičiutė
1
Skarulskis
Skarulskytė
2
1
3
Skiudulaitė
Skiudulas
1
1
2
Skrimskytė
1
Slausglvytė
1
Sližys
Sližytė
6
1
7
Smelstorius
Smelstorytė
2
1
3
Snetkovas
1
Sodys
Sodytė
9
6
15
Stanevičius
Stanevičiutė
6
2
8
Stanulis
Stanulytė
1
1
2
Stapulionytė
1
Statkus
1
Tamašauskaitė
Tamašauskas
1
10
11
Tamošaitis
Tamošaitytė
2
1
3
Tinteris
Tinterytė
1
1
2
Tsigaras
1
Tverionaitė
1
Umbrasaitė
1
Urnikienė
Urnikis
Urnikytė
1
1
1
3
Uskis
2
Vaičiakauskytė
1
Valužis
Valužytė
1
1
2
Vasaris
1
Vasiliauskaitė
1
Vasiliūtė
1
Venckūnaitė
1
Viešniauskaitė
1
Vilimavičius
1
Volkaitė
1
Voronko
3
Voronko
1
Vylytė
1
Zakrasas
1
Zamalytė
1
Zujava
6
Čekutytė
1
Černiauskaitė
Černiauskas
1
1
2
Čiuželytė
1
Šakinytė
1
Šarkauskaitė
1
Šerkšnas
Šerkšniūtė
Šerkšnytė
2
3
1
6
Šeškaitė
Šeškas
Šeškus
3
2
1
6
Šideikis
Šideikytė
17
6
23
Šimkus
1
Šleinius
1
Šniaukštaitė
Šniaukštas
3
1
4
Štombergaitė
1
Šurnskytė
1
Žagrakalytė
1
Žerlytė
1
Žiliukaitė
1
Žilys
1
Žutautaitė
Žutautas
1
2
3